Saatke meile e-mail oma koolitussooviga: klikkige lehe ülaosas kollasel ribal info@kajavahikoolitus.ee. Keeletesti tegemine ei ole koolitusele tulekuks vajalik. Keeletest on vabatahtlik – testi tulemused arutame läbi meie esimesel koolitusel või Proovitunnis 2x40min 2×29.-. Keeletestil puudub automaatkontroll.

  Eesnimi*

  Perekonnanimi

  Telefon*

  E-post*

  Firma/organisatsioon

  Asukoht (linn)*

  * kohustuslik täita

  Alusta täitmist:

  1. Talar du svenska? - ____________ .
  Nej, det gör jag inte.Ja, det gör.Jag talar det.Ja, det gör han.

  2. Var _________Åke?
  läserbottkanbor

  3. Tack så mycket! ___________ .
  UrsäktaFör all delHej på digHur har du det

  4. Jag kan __________ tyska.
  taladegöraköratala

  5. Johan ______________ till staden igår.
  kördekörhar körtska köra

  6. Hur är det med dig? ___________ .
  Tyvärr, inte så braJag heter OlleVar så godJavisst

  7. ____________ kommer du?
  VarVarifrånVartVem

  8. Hon har ____________ bil.
  ingetingenvilkenvilka

  9. _____________ . Tack, bara bra.
  Var så godHur går detFörlåtInget vidare

  10. Vi har inte __________ hus.
  ingetnågranågotinga

  11. Karin har ett barn. ___________ barn är sjuk.
  HenneHonomHansHennes

  12. Vi tycker _______________ .
  om att mycket titta på TVmycket att åka busmycket om att titta på TVom att mycket åka bus

  13. De har en bror _________ spelar gitarr .
  somvemhanhon

  14. Ni har __________ .
  ett litet runt bordett litet runt bordeten liten rund bordeten liten rund bord

  15. _______ heter du?
  VemHurHurdanVad

  16. Jag har inte varit hemma _______________ .
  för fem åri fem årom fem årpå fem år

  17. Karin säger att __________sjuksköterska .
  hon varhon skulle vilja hahon ärhon ska ha

  18. __________ är __________ .
  Pojkar ___ gammalPojkar ___ yngFlickor ___ yngFlickorna ___ ynga.

  19. Jag gar ________ en kurs ________ Stockholm.
  på ______ ipå ______ påi________påav ______ i

  20. _______________ till klockan sex.
  Idag vi jobbarJobbar vi idagIdag jobbar viHan idag jobbar