Saatke meile e-mail oma koolitussooviga: klikkige lehe ülaosas kollasel ribal info@kajavahikoolitus.ee. Keeletesti tegemine ei ole koolitusele tulekuks vajalik. Keeletest on vabatahtlik – testi tulemused arutame läbi meie esimesel koolitusel või Proovitunnis 2x40min 2×29.-. Keeletestil puudub automaatkontroll.

Eesnimi*

Perekonnanimi

Telefon*

E-post*

Firma/organisatsioon

Asukoht (linn)*

* kohustuslik täita

Alusta täitmist:

1. Talar du svenska? - ____________ .
Nej, det gör jag inte.Ja, det gör.Jag talar det.Ja, det gör han.

2. Var _________Åke?
läserbottkanbor

3. Tack så mycket! ___________ .
UrsäktaFör all delHej på digHur har du det

4. Jag kan __________ tyska.
taladegöraköratala

5. Johan ______________ till staden igår.
kördekörhar körtska köra

6. Hur är det med dig? ___________ .
Tyvärr, inte så braJag heter OlleVar så godJavisst

7. ____________ kommer du?
VarVarifrånVartVem

8. Hon har ____________ bil.
ingetingenvilkenvilka

9. _____________ . Tack, bara bra.
Var så godHur går detFörlåtInget vidare

10. Vi har inte __________ hus.
ingetnågranågotinga

11. Karin har ett barn. ___________ barn är sjuk.
HenneHonomHansHennes

12. Vi tycker _______________ .
om att mycket titta på TVmycket att åka busmycket om att titta på TVom att mycket åka bus

13. De har en bror _________ spelar gitarr .
somvemhanhon

14. Ni har __________ .
ett litet runt bordett litet runt bordeten liten rund bordeten liten rund bord

15. _______ heter du?
VemHurHurdanVad

16. Jag har inte varit hemma _______________ .
för fem åri fem årom fem årpå fem år

17. Karin säger att __________sjuksköterska .
hon varhon skulle vilja hahon ärhon ska ha

18. __________ är __________ .
Pojkar ___ gammalPojkar ___ yngFlickor ___ yngFlickorna ___ ynga.

19. Jag gar ________ en kurs ________ Stockholm.
på ______ ipå ______ påi________påav ______ i

20. _______________ till klockan sex.
Idag vi jobbarJobbar vi idagIdag jobbar viHan idag jobbar